lørdag, 23. februar 2019 | Login

SkilteBranchen.dk har INTET lighed med plagiatnavnet Skiltebranchen i Danmark at gøre som en organisation kalder sig.

Pågældende organisation, der kalder sig Skiltebranchen i Danmark, har uretmæssigt plagieret vores navn så det bliver forveksles med vores SkilteBranchen.dk. Trods tidligere skriftlig henvendelse til pågældende organisation har de ikke reageret på dette, og sagen går snarest videre.

Vi har fået oplyst af forskelllige, at nogle forveksler vores SkilteBranchen.dk med pågældende organisations plagiatnavn Skiltebranchen i Danmark. Vi skal derfor advare om, at vi intet har med denne organisation at gøre, og regninger mm vi har fået præsenteret for ting som pågældende organisation har bestilt i SkilteBranchen's navn vil blive destrueret, og ikke videresendt til pågældende organisation.

SkilteBranchen.dk er oprindelig i juni 2009 oprettet af Søren Malchow, men i dag er det Luba Media der står bag SkilteBranchen.dk med de tilknyttede sider der, dog stadig med Søren Malchow som redaktør.

 

 

 

 

 

 

 

.